ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА У 2016. години

 

Вишепородични стамбени објекат на адреси Чумићева бр.52 у Панчеву, Кат.парцела бр. 2471/3 КО Панчево
Објекат се састоји од 8 станова, спратности По+П+2+Пк
Бруто површина објекта је 760,41m²
Решење о Грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-12299-CPIH-4/2016

 

ИНВЕСТИТОР: ЈП Градска стамбена агенција Панчево
Објекат је финансиран од стране Владе Републике Србије, Републичке агенције за становање, Града Панчева и ЈП ГСА Панчево, у оквиру Програма за изградњу станова за социјално становање (Закључак Владе РС 05 број 360-9100/2012 и 05 број 360-7916/2015)

 

Аутор пројекта: Живојин Ђујић, дипл.инж.арх
Пројекат израдио: "МЕГА МОДУЛОР" ДОО, из Панчева
Одговорни пројектант: Снежана Варга, дипл.инж.арх

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.