Идејни пројекат социјалног становања на локацији ,,Хиподром'' Панчево

S_stanovanje

 

 

Кратак опис пројекта:

 

- Пројект подразумева изградњу станова под непрофитабилним условима, за издавање, коришћење, у јавној својини, и станова за субвенционисну продају у личну својину. Пројект је саставни део Националне стамбене стратегије и Стамбене стратегије града Панчева, планиран на републичком а реализација, укључујући избор корисника, на локалном нивоу.


- Стамбени програм ће бити разрађиван у складу са стварним потребама, добром праксом, са циљем решавања стамбених потреба особа или породица са нижим примањима. Програм предвиђа учешће свих расположивих субвенција па и формирање средстава за субвенционисани закуп, у оквиру буџета града.


- Са техничке стране гледано, сви изграђени објекти, у наведеном Пројекту, морају задовољити прописане стандарде градње и посебно енергетске ефикасности. Структура и опремање стамбених јединица морају бити у складу са Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање.


planКомпоненте пројекта:

 

- Пројекат обухвата три типа социјалног становања. Становање у закуп, укључујући и субвенционисани закуп, заштићено становање и непрофитну продају станова. Сваки објекат ће бити наменски грађен за сваки тип становања, тако да неће долазити у проблем питање власништва над објектима. Предвиђена је изградња 14 објеката, спратности П+2+Пк, 16 станова по објекту, што за целу локацију износи 224 стана.


- За извештај о изводљивости, као оптимална величина, узима се пример стана од 60 м2.


plan

 


Спровођење пројекта:

 

- Предвиђено је да се спровођење пројекта врши на више начина, у зависности од финансирања пројекта. Путем зајма, кредита или донације Републике Србије, преко надлежног министарства, Републичке агенције за становање, града Панчева и ЈП ГСА. Сваки предвиђен начин изградње реализује се кроз активности ЈП ГСА а у сарадњи са осталим јавним предузећима и установама.

 

- Продаја станова под субвенционисаним условима вршиће се преко комерцијалних банака на начин како пропише Влада републике Србије и надлежно министарство.

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.