Обезбеђење стамбених решења за популацију са ниским и средњим примањима

финансирањем изградње станова за социјално становање и подршка развоју

главних инструмената система социјалног становања у Србији.

S_stanovanje

 

 

Пројект подразумева изградњу под непрофитним условима нових станова за издавање, у јавној својини и за продају у личну својину. Пројект ће симулирати будуће стандардне механизме издавања стамбених кредита непрофитним стамбеним организацијама (НСО), као што предвиђа Закон о социјалном становању (ЗСС). Генерално, програмирање и финансирање биће реализовано на републичком, а реализација Пројекта, укључујући и избор корисника, на локалном нивоу.

Стамбени програми ће бити разрађивани на основу потврђених искустава и добре праксе у решавању стамбених потреба популације са нижим примањима. Програми ће бити подржани и свим расположивим субвенцијама из извора мимо кредита.

У техничком погледу, Пројект ће посебно подржати промоцију високих стандарда енергетске ефикасности и уколико нека од општина изрази посебан интерес, нови станови могу се градити по стандардима пасивне градње са намером да постану пример добре праксе за цео стамбени сектор. То је управо и у складу са интенцијама неких градских стамбених агенција (ГСА) код изградње станова у јавној својини.

У погледу структуре и опремања стамбених јединица, биће коришћени нови стандарди за социјално становање, којима се дефинишу границу државне подршке, а чија израда је у току.

 

Пројектом ће бити посвећена посебан пажња промоцији новог система социјалног становања. У том смислу, сва насеља и зграде биће грађене на основу конкурса за идејна урбанистичко-архитектонска решења. Овакви конкурси би требало да постану стандардни за све социјалне стамбене програме изградње, који су подржани од стране државе.


Директни корисници кредитних средстава су локалне самоуправе које желе да развију сопствене инструменте социјалног становања, као што су локална стамбена агенција, стратешка и акциона документа и стамбени фонд у јавној својини. Оне ће задужити своје локалне стамбене агенције за реализацију Пројекта, управљање уговорима за закуп и продају и сервисирање дуга.

 

Крајњи корисници Пројекта ће бити домаћинства са ниским и средњим примањима која имају проблем да своје стамбене потребе реше на тржишту. Постојеће искуство у Србији са правилницима који су разрађивани на локалном нивоу биће уоквирено у посебном подзаконском акту, у складу са принципима из ЗСС. Поред квалификујућих критеријума, који ће се успоставити на нивоу целог пројекта и који дефинишу границе примања, имовинско стање и др, критеријуми за утврђивање првенства ће се односити на угроженост домаћинства (величину и састав, стамбену ситуацију, социјалну ситуацију, самохраност родитеља, старост) или неке локалне развојне приоритете (млади брачни парови, потребни кадрови). Параметри реда првенства и начин бодовања биће реализован у складу са локалним приоритетима, специфично за сваки од два програма (закуп и продаја), али у оквирима које се успоставе за цео пројект.

 

Предвиђено је да буде 1.700 корисничких домаћинстава у највише 10 општина, са укупно 5.000 до 6.000 лица, крајњих корисника.

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.