Контакт

Тема :
Садржај :
Име :
Email :
              

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

 

Седиште предузећа:

ЊЕГОШЕВА 1А, 26000 ПАНЧЕВО, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Бројеви телефона/факса:

013-304-932; 013-304-933

 

e/mail:

osa@3dnet.rs

 

 

Порески идентификациони број (PIB):

104395523

 

Матични број предузећа:

20157810

 

Шифра делатности:

4110

 

Текући рачуни предузећа:

840-681641-62

 

 

В.Д. Директора

Зденка Јокић

 

 

Руководиоци сектора:

 

Сектор за финансијске и комерцијалне послове

Вања Ракиџић


Сектор за правне и опште послове

Јован Кузманов


Сектор за грађевину

Живојин Ђујић

   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2013 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.
Designed by Slobodan Gajić & Panama Plus