Помоћ у грађевинском материјалу за решавање стамбених потреба

избеглих и интерно расељених лица, која имају пребивалиште на територији града Панчева

S_stanovanje

 

 

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“Панчево, у оквиру реализације пројекта „Подршка локалним акционим плановима у Србији“ који финансирају Комесаријат за избеглице Републике Србије и Град Панчево, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу за решавање стамбених потреба избеглих и интерно расељених лица, која имају пребивалиште на територији града Панчева.

 

Право на помоћ имају породице избеглих и интерно расељених лица уколико подносилац захтева и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 

1. избеглички статус или да су евидентирани као интерно расељена лица;/ решење о укидању избегличког статуса / зелени картон или уверење ИРЛ

 

2. да су избегла и интерно расељено лице и чланови њихове породице смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају;

 

3. да имају држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем;4. да не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, изузев непокретности из тачке 8. овог члана;

 

5. да нису укључени у неки други интеграциони или повратнички програм за решавање стамбених потреба;

 

6. да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;

 

7. да нису повратници из миграције у треће земље;

 

8. да поседују непокретност коју су саме прибавиле и за њу имају неопходну пројектно-техничку документацију или су поднели захтев за легализацију на територији Града.

 

9. да станују у неадекватном приватном смештају који не испуњава основне услове становања (закупљеном или у сопственом власништву);

 

10. да је на објекту за који се тражи помоћ постављена кровна плоча

 

11. да је помоћ потребна ради привођења објекта функцији становања

 

12. да су подносилац захтева и чланови њиховог домаћинства били евидентирани као избегла или расељена лица са боравиштем на града Панчева најмање 3 године;

 

Преузимање захтева и подношење пријава и документације врши се у ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево, Улица Његошева 1а, радним даном од 9.00 до 14.00 часова.

 

Јавни позив траје 14 календарских дана са почетком од 14.11.2013. а закључно са 28.11. 2013.године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА: ПРАВИЛНИК и ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС

 

 

       
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.