НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

11.02.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.

 

dokumentacija План 2019  

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

30.01.2019.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП “ГСА“ ПАНЧЕВО

26.12.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

24.10.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

01.11.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

dokumentacija 1. Беохоме Лифтови

dokumentacija 2. Давид Пајић - ДАКА

dokumentacija 3. Космај д.о.о.

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

12.06.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

21.05.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

15.03.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА МАСОВНУ НАПЛАТУ

12.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

13.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2018

до 12ч

dokumentacija

 

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

14.02.2018

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

 

dokumentacija  

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

26.01.2018

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

25.01.2018

до 12ч

dokumentacija 05/01dokumentacija

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

25.12.2017

до 12ч

dokumentacija Документација

 

dokumentacija Позив

 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

29.09.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА

31.07.2017

до 12ч

dokumentacija 21/07 dokumentacija

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА

23.06.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

10.05.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

10.04.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

13.03.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

13.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

14.02.2017

до 12ч

dokumentacija 03/02 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

 

dokumentacija  18/08 dokumentacija - izmena

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

23.01.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП“ГСА“ПАНЧЕВО

23.11.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊA ОБЈЕКТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЧУМИЋЕВОЈ УЛИЦИ У ПАНЧЕВУ

31.10.2016

до 12ч

dokumentacija

25/10 dokumentacija

 

06/10 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о продужетку рока

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

07.10.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

18.07.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

11.05.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

08.04.2016

до 12ч

dokumentacija

01/04 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

13.04.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА

01.04.2016

до 12ч

dokumentacija 22/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

07.03.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

dokumentacija    
ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016,

 

dokumentacija    
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 08.02.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

08.02.2016
до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 15.01.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

11.01.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

30.09.2015

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

06.07.2015

до 12ч

dokumentacija 16/06 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о обустави поступка

 

dokumentacija Одлука о обустави поступка

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

04.05.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

27.03.2015

до 12ч

dokumentacija 19/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА

09.02.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИСПОРУКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 09.02.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО

12.01.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 21.01.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

01.12.2014 dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о поништењу поступка

 

dokumentacijaОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 12.11.2014
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИСПОРУКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

  dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ "ХИПОДРОМ" ПАНЧЕВО   dokumentacija

21/05 dokumentacija

16/05 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

dokumentacija Обавештење о продужењу рока за понуде

УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ИЗВРШИТЕЉА

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ПОСЛОВИМА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗАГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП "ГСА" ПАНЧЕВО

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА НА РАЧУНАРУ   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЦРПЉЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПОДРУМСКИХ И ДРУГИХ ПРОСТОРИЈА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Набавка грађевинског материјала   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Хигијена-одржавање зграда   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Исправка редног броја набавке
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЛИФТОВА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
2. Фаза квалификација грађевинско-занатски радови   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
         
         
         
         
         
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.