УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

18.10.2019

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

ИЗГРАДЊА КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР. 29

07.11.2019

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

13.09.2019

до 12ч

poziv Позив

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о обустави поступка


 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛA ЛИФТОВА

29.07.2019

до 12ч

obavestenje Јавни позив

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о додели уговора

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

29.07.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
Одлука о додели уговора

 

Набавка услуга за одржавање информационог система за финансијско пословање

27.05.2019

до 12ч

obavestenje Обавештење

dokumentacija Документација

dokumentacija
Одлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

13.05.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
Одлука о додели уговора

 

ГЕОДЕТСКE УСЛУГE ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

15.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
05/03/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

izmenadopuna
Обавештење о продужетку рока

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

odgovor 1. Одговор

odgovor 2. Одговор

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

11.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
01/03/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

odluka_o_dodeli_ugovora
Одлука о додели уговора

odluka_o_dodeli_ugovora
Обавештење о закљученом уговору

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

04.03.2019.

до 13ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacija
22/02/2019

izmenadopuna
Измена и допуна конкурсне документације

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

izmenadopuna
Обавештење о закљученом уговору

odgovor 1. Одговор

odgovor 2. Одговор

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

04.03.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

 

dokumentacija
Одлука о додели уговора

dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

11.02.2019

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

izmenadopuna
Одлука о додели уговора

izmenadopuna
Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.

 

dokumentacija План 2019   dokumentacija
09/04/2019

dokumentacija
30/09/2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

30.01.2019.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП “ГСА“ ПАНЧЕВО

26.12.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

24.10.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

01.11.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора


dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

dokumentacija 1. Одговор

dokumentacija 2. Одговор

dokumentacija 3. Одговор

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

12.06.2018.

до 12ч

dokumentacija Документација

poziv Позив

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

21.05.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

15.03.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА МАСОВНУ НАПЛАТУ

12.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

13.03.2018.

до 12ч

dokumentacija dokumentacija

dokumentacijaобавештење о прдужетку рока

 

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2018

до 12ч

dokumentacija

 

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

14.02.2018

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

12.02.2018.

до 12ч

dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

 

dokumentacija  

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

26.01.2018

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

25.01.2018

до 12ч

dokumentacija 05/01dokumentacija

dokumentacijaИзмена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

25.12.2017

до 12ч

dokumentacija Документација

 

dokumentacija Позив

 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

29.09.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА

31.07.2017

до 12ч

dokumentacija 21/07 dokumentacija

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА

23.06.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

10.05.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

10.04.2017

до 12ч

dokumentacija

 

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

13.03.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

13.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.02.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

14.02.2017

до 12ч

dokumentacija 03/02 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о продужетку рока

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

 

dokumentacija  18/08 dokumentacija - izmena

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

23.01.2017

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП“ГСА“ПАНЧЕВО

23.11.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊA ОБЈЕКТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЧУМИЋЕВОЈ УЛИЦИ У ПАНЧЕВУ

31.10.2016

до 12ч

dokumentacija

25/10 dokumentacija

 

06/10 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

 

dokumentacijaОбавештење о продужетку рока

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

07.10.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

18.07.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

11.05.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

08.04.2016

до 12ч

dokumentacija

01/04 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

13.04.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА

01.04.2016

до 12ч

dokumentacija 22/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

 

dokumentacija Измена и допуна конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

07.03.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

dokumentacija    
ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

12.02.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016,

 

dokumentacija    
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 08.02.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

08.02.2016
до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 15.01.2016
до 12ч
dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

11.01.2016

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

30.09.2015

до 12ч

dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacijaОдлука о додели уговора

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЦИЛСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

06.07.2015

до 12ч

dokumentacija 16/06 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о обустави поступка

 

dokumentacija Одлука о обустави поступка

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

 

dokumentacija Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

04.05.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

27.03.2015

до 12ч

dokumentacija 19/03 dokumentacija

dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

 

dokumentacija Исправка конкурсне документације

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

09.03.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА

09.02.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИСПОРУКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 09.02.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО

12.01.2015

до 12ч

dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 21.01.2015
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОДРЖАБАЊА ХИГИЈЕНЕ

01.12.2014 dokumentacija  

dokumentacijaОбавештење о поништењу поступка

 

dokumentacijaОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 12.11.2014
до 12ч
dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

ИСПОРУКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

  dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacijaОбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ "ХИПОДРОМ" ПАНЧЕВО   dokumentacija

21/05 dokumentacija

16/05 dokumentacija

dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

dokumentacija Обавештење о продужењу рока за понуде

УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ИЗВРШИТЕЉА

  dokumentacija   dokumentacija Oдлука о обустави поступка
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ПОСЛОВИМА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗАГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП "ГСА" ПАНЧЕВО

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА НА РАЧУНАРУ   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЦРПЉЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПОДРУМСКИХ И ДРУГИХ ПРОСТОРИЈА

  dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Набавка грађевинског материјала   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
Хигијена-одржавање зграда   dokumentacija dokumentacija dokumentacija Исправка редног броја набавке
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЛИФТОВА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
2. Фаза квалификација грађевинско-занатски радови   dokumentacija   dokumentacija Обавештење о закљученом уговору
         
         
         
         
         
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.