КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

(Јавни позив од 19.03.2021.године)

Јавни позив

од 19.03.2021. године до 19.04.2021. године

ПРОЈЕКТИ

Вишепородични стамбени објекат у Панчеву

ПРОЈЕКТИ
Социјални станови за седам породица

ДОКУМЕНТИ

ОДЛУКА О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА
News   News   News

ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА У 2016. години

 

Социјални станови за седам породица

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

од 19.03.2021. до 19.04.2021.

Вишепородични стамбени објекат на адреси Чумићева бр.52 у Панчеву, Кат.парцела бр. 2471/3 КО Панчево
Објекат се састоји од 8 станова, спратности По+П+2+Пк
Бруто површина објекта је 760,41m².
  Кључевe социјалних станова за издавање за седам породица у новоизграђеној згради у Улици Максима Горког у Панчеву уручили су данас градоначелник Саша Павлов и потпредседница Владе и министарка...   На основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ број. 104/2016 и 9/2020), на основу члана 8. Одлуке о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног...
ОПШИРНИЈЕ >>   ОПШИРНИЈЕ >>   ОПШИРНИЈЕ >>
     
Пројекти   ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”

Стамбена стратегија града Панчева »
Проблематика становања у садашњим условима развоја Србије, у целини представља, једно од основних егзистенцијалних питања грађана Србије.

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РЕКЛАМАЦИЈЕ »

 

ИНФОРМАТОР »

 

Cenovnik

  Logo_mali

   Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" у Панчеву је самостални правни субјект који је основан Одлуком Скупштине oпштине  Панчево   од 3. фебруара 2006. године, чије је седиште у улици Његошева бр. 1-а.

 

   Претежна делатност предузећа је обављање делатности од општег интереса:
разрада грађевинских пријеката; остало финансијско посредовање; развој пријеката о некретнинама; одржавање стамбених зграда; чишћење објеката,унутрашње чишћење зграда,дезинфекција и заштита од штеточина; куповина и продаја некретнина, изнајмљивање и управљање некретнинама; консалтинг и менаџмент послови,реклама и пропаганда; обрада података,изградња базе података; истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; пројектовање грађевинских и других објеката; инжењеринг; остале архитектонске и инжењерске активности; послови са иностранством.

ОПШИРНИЈЕ >>

 

grad pancevo  profil grada  sistem48  Republicka agencija za stanovanje  Ministarstvo urbanizma i gradjevinarstva
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.